งานนิทรรศการ Seethough เป็นผลงานของนักศึกษาปี 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาพัสตราภรณ์ (ทั้งแฟชั่นและเท็กไทน์ดีไซน์)
ผลงานก็ประกอบไปด้วยงานออกแบบชุด งานออกแบบลายผ้า งานปัก งานพิมพ์ งานย้อม งานบาติก การวาดเส้น งานเพ้นติ้ง งานออกแบบผลิตภัณฑ์ งานทอ งานถัก งานประติมากรรม และอื่นๆอีกมายมาย
งานนิทรรศการนี้จัดขึ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

Purchase <a href="http://perfectwritings.com">Book Review Essay</a>, don’t waste your time and take care of your own business while well-versed writers will cope with your paper.

#1 By BarrAnnette23 (103.7.57.18|31.184.238.73) on 2013-07-06 08:11

Puzzleploy View my profile