งานนิทรรศการ Seethough เป็นผลงานของนักศึกษาปี 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาพัสตราภรณ์ (ทั้งแฟชั่นและเท็กไทน์ดีไซน์)
ผลงานก็ประกอบไปด้วยงานออกแบบชุด งานออกแบบลายผ้า งานปัก งานพิมพ์ งานย้อม งานบาติก การวาดเส้น งานเพ้นติ้ง งานออกแบบผลิตภัณฑ์ งานทอ งานถัก งานประติมากรรม และอื่นๆอีกมายมาย
งานนิทรรศการนี้จัดขึ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puzzleploy View my profile